ขอแสดงความยินดี กับผู้ที่ได้รับรางวัลจากกิจกรรม Lucky Draw งานวันธรรมดา ที่ไม่..ธรรมดา ได้แก่รางวัลที่ 1 รถยนต์ Honda Brio S AT
คุณสิริพร สัตยาประเสริฐ

รางวัลที่ 2 บัตรเติมน้ำมันบางจาก 100,000 บาท
อาคารซี ชั้น 1คุณชุติพร อรอมรรัตน์

รางวัลที่ 3 บัตรเติมน้ำมันบางจาก 50,000 บาท
คุณองอาจ มีสมบูรณ์พูนสุข

รางวัลที่ 4 บัตรเติมน้ำมันบางจาก 20,000 บาท
คุณกิตติมา วงศ์สีมสันตติ
คุณฤชุชัย ฟูเฟื่องเศรษฐ์
คุณปิยวัฒน์ ชินพงษ์พานิช
คุณพิมพ์พร กติวราญ
คุณสุชาย พรศิริกุล