ข้อมูลทั่วไป

Wonderful Thailand 2560

วันและเวลาแสดงงาน

วันที่ 11-14 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 – 20.00 น.

สนใจจองพื้นที่ กรุณาติดต่อ :

บริษัท เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์จำกัด
เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์02-203-4221-5 โทรสาร 02-203-4250-1
E-mail: attagrit.gri@qsncc.com Website: www.nccexhibition.com